วันศุกร์, เมษายน 28, 2017
สมุนไพรหมวดอักษร พ

สมุนไพรหมวดอักษร พ

  เฟินเงิน

  ชื่ออื่น : เฟินเงิน, เฟินเงินใบเขียว, เฟินแซ่เงิน, หงบวยปิก, ห่งบวยเช่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pteris ensiformis Burm.f. ชื่อวงศ์ : PTERIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :เฟินเงิน เป็นเฟินที่มีเหง้าสั้นๆ เลื้อยตามดิน ก้านใบสีเขียว ใบเฟินเงิน ใบมี 2 ชนิด ใบที่ไม่สร้างสปอร์ ใบย่อยรูปร่างกลมรี ขอบใบจักเล็กน้อยสีเขียวเข้มใบที่สร้างสปอร์ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปขอบขนานแคบ...

  พู่ระหง

  ชื่ออื่น : พู่ระหง, พู่เรือหงส์, หางหงส์, ชุมบาห้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus schizopetalus (Dyer ex Mast.) Hook. f. ชื่อวงศ์ : Malvaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :พู่ระหง เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามากออกรอบ ๆ ต้น และมักโค้งลงสู่พื้นดิน เปลือกลำต้นและใบมียางเหนียว กิ่งอ่อนเป็นสีเขียว ใบพู่ระหง...

  พุทรา

  ชื่ออื่น ๆ : มะควัดดอย (เชียงใหม่), มะตัน, นาวงต้มต้น, หมากทิน (จำปาศักดิ์), มะตค้นหลวง, มะท้อง, มะตอง, มะตันต้น (ภาคเหนือ-พายัพ), มั่งถั่ง (กะเหรี่ยง-ฮ่องสอน), พุดซา (ทั่วไป), มะท้อง (กะเหรี่ยง-กาญจน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zizyphus mauritiana Lam. วงศ์ :...

  พุทธรักษา

  ชื่ออื่น : สาคูมอญ (ภาคกลาง), พุทธรักษากินหัว (กรุงเทพฯ), พุทธสร (ภาคเหนือ), สาคูหัวข่า (ภาคตะวันออกเฉียงใต้), บัวละวง (ลพบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canna indica L. ชื่อวงศ์ : Cannaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :พุทธรักษา เป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน มีอายุหลายปี ขึ้นรวมกันเป็นกอและเป็นต้นเดี่ยวไม่แตกกิ่งก้านสาขา จะมีข้อแต่ค่อนข้างห่างกัน มีความสูงของลำต้นประมาณ...

  พุดผา

  ชื่ออื่น : ข่อย (สน), มือเสือ(สระบุรี), ข่อยหิน, พุดผา, สามพันตา(อุบลราชธานี), ปัดหิน, ข่อยโคก, ข่อยด่าน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia saxatilis Geddes ชื่อวงศ์ : Rubiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :พุดผา เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านมาก กิ่งก้านตั้งฉากกับลำต้น สูง 2-4 เมตร เปลือกต้นสีขาวนวล ใบพุดผา ...

  พุดทุ่ง

  ชื่ออื่น : หัสคุณใหญ่, ถั่วหนู (สุราษฎร์ธานี), หัสคุณเทศ (พังงา), โมกเกี้ย(สระบุรี), โมกเตี้ย (สระบุรี ภาคใต้), โมกนั่ง (ภาคเหนือ), พุดน้ำ, พุดป่า, นมราชสีห์, นมเสือ, น้ำนมเสือ, พุดทอง, พุดนา, มูกน้อย, มูกนิ่ง, มูกนั่ง, โมกน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์...

  พุดตาน

  ชื่ออื่น ๆ : พู่ย้ง, ดอกสามสี, สามผิว, สามสี (พายัพ), พุดตาน (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus mutabilis Linn. ชื่อวงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :พุดตาน เป็นพรรณไม้ขนาดย่อม ลำต้นมีความสูงประมาณ 4 เมตร ต้นและกิ่งมีขนสีเทา ใบพุดตาน มีใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับกัน...

  พุดซ้อน

  ชื่ออื่น ๆ : พุดป่า (ลำปาง), พุดฝรั่ง (กรุงเทพฯ), พุดสา, พุดสวน, พุดจีบ (กลาง), เค็ดถวา, แคถวา (เชียงใหม่) ชื่อสามัญ : Gerdenia ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia jasminodes ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE (The Madder Family) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์...

  พุงดอ

  ชื่ออื่น : หนามพุงดอ, หนามรอบข้อ, หมีเหม็น, หนามรอบตัว, หนามเหม็น, พรมดอง, ปิ๊ดเต๊าะ, ขี้แรด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azima sarmentosa Benth. & Hook. ชื่อวงศ์ : SALVADORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :พุงดอ เป็นพรรณไม้พุ่ม หรือไม้ต้น แต่บางครั้งก็พบเป็นไม้เถา ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-8...

  พิษนาศน์

  ชื่ออื่นๆ : แผ่นดินเย็น(อุบลราชธานี), นมราชสีห์, นมฤาษี, ถั่วดินโคก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sophora exigua Craib ชื่อวงศ์ : Fabaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :พิษนาศน์ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 15-30 เซนติเมตร ลำต้นสั้นมาก ใบพิษนาศน์ เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ แนบกับพื้นดินเป็นแนวรัศมี ใบย่อย 9-13 ใบ รูปวงรี รูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมวงรี...