วันพฤหัส, มีนาคม 30, 2017
สมุนไพรหมวดอักษร น

สมุนไพรหมวดอักษร น

  นุ่น

  ชื่ออื่น ๆ : ง้าว, งิ้วสาย, งิ้วสร้อย, งิ้วน้อย (กลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ceiba pentandra Gaertn. ชื่อวงศ์ : BOMBACACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : นุ่น ไม้ยืนต้น ผลัดใบในฤดูแล้ง ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ลำต้นสูงใหญ่ เปลาตรง แผ่พุ่มกว้างบริเวณยอด พบหนามตามโคนต้น ลำต้นมีสีเขียว สูง...

  น้ำนมราชสีห์

  ชื่ออื่น : ผักโขมแดง(ภาคกลาง), หญ้าน้ำหมึก(ภาคเหนือ), หญ้าหลังอึ่ง(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), น้ำนมราชสีห์ใหญ่ ชื่อสามัญ : Garden Spurge ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia hirta L. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  น้ำนมราชสีห์ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กมีอายุเพียงปีเดียว มักพบขึ้นได้เองตามริมทาง ข้างถนนและตามที่รกร้างทั่วไป ลำต้นมีความยาวประมาณ 15-40 เซนติเมตร ลักษณะของลำต้นแตกกิ่งก้านสาขาจากโคนต้นใกล้ดินตั้งขึ้น หรือแผ่ออกไปรอบๆ...

  น้ำเต้าต้น

  ชื่ออื่น ๆ : น้ำเต้าญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crescentia cujete Linn. วงศ์ : BIGNONIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  น้ำเต้าต้น เป็นไม้ยืนต้น แตกกิ่งก้านแผ่กว้างตามแนวนอน ลำต้นจะสูงประมาณ 2-10 เมตร ใบน้ำเต้าต้น ออกใบเดี่ยว อยู่ตามข้อของกิ่ง ก้านใบแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำ ปลายใบจะมนหรือแหลมเล็กน้อย โคนใบจะสอบเข้าหาก้านเรียบติดก้านเลย ขนาดของใบกว้างประมาณ...

  น้ำเต้า

  ชื่ออื่น : มะน้ำเต้า(ภาคเหนือ), คิลูส่า, คูลูส่า(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ลุ้นออก, แผละลุนอ้อก(ลั้วะ), หมากน้ำ, น้ำโต่น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagenaria siceraria (Molina) Standl. ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : น้ำเต้า เป็นไม้เถาล้มลุกเลื้อยตามพื้นดินหรือไต่พันกับต้นไม้อื่น ลำต้นแข็งแรง มีมือสำหรับใช้ยึดเกาะต้นไม้ ตามเถามีขนยาวสีขาว ใบน้ำเต้า เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปห้าเหลี่ยม...

  นางแย้มป่า

  ชื่ออื่น : ปิ้งเห็บ(เชียงใหม่), ปิ้งพีแดง, ฮอนห้อแดง(เลย), ต่างไก่แดง(ขอนแก่น), ขัมพี(พิษณุโลก), กุ๋มคือ, ซมซี(สุโขทัย), ขี้ขม(ภาคใต้),  ปิ้งขม, ปิ้งหลวง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum viscosum Vent. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : นางแย้มป่า เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม มีความสูงของต้นประมาณ 0.5-4 เมตร ลำต้นตั้งตรง กิ่งอ่อนและต้นเปราะ...

  นางแย้ม

  ชื่ออื่น ๆ : โช่วมู่ลี (จีนกลาง), เช่าหมกหลี (แต้จิ๋ว), ส้วนใหญ่ (นครราชสีมา), ปิ้งสมุทร (เชียงใหม่), ปิ้งช้อน, ปิ้งชะมด (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. วงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : นางแย้ม เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก มีลำต้นตั้งตรง ต้นนั้นจะมีขนปกคลุมอยู่เล็กน้อย...

  น้อยหน่า

  ชื่ออื่น : หมักเขียบ (ตะวันออกเฉียงเหนือ), ลาหนัง(ปัตตานี), มะนอแน่, มะแน่(เหนือ), หน่อเกล๊ะแซ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), มะออจ้า, มะโอจ่า (เงี้ยว-เหนือ), เตียบ(เขมร) ชื่อสามัญ : Sugar Apple, Sweetsop, Custard Apple ชื่อวิทยาศาสตร์ : Annona squamosa Linn. ชื่อวงศ์ : Annonaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ...

  น้อยโหน่ง

  ชื่ออื่น ๆ : มะโหน่ง, มะเหนีงแฮ้ (ภาคเหนือ), น้อยหน่า (ปัตตานี), เร็งนา (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), น้อยหนัง (ภาคใต้), มะดาก (แพร่), หมากอ้อ (แม่ฮ่องสอน), หนอนลาว (อุบลราชธานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Annona reticulata Linn. ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ...

  นมสวรรค์

  ชื่ออื่น : ฉัตรฟ้า, สาวสวรรค์, พวงพีเหลือง, หังลิง, พนมสวรรค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum paniculatum Linn. ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : นมสวรรค์ เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูงได้ถึง 0.5-4 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลแกมเขียว กิ่งอ่อนต้นอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน ใบนมสวรรค์ เป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก...

  นมนาง

  ชื่ออื่น : นมสาว, ตานนม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xantolis cambodiana (Pierre ex Dubarb) P.Royen ชื่อวงศ์ : Sapotaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : นมนาง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เกิดตามป่าโปร่งทั่วไป ทางภาคเหนือและภาคอีสาน ใบนมนาง ลักษณะใบเดี่ยว รูปไข่ยาว ปลายใบแหลม ผิวใบและขอบใบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนา ดกหนาทึบ ดอกนมนาง...

  เรื่องที่ได้รับความสนใจ

  กระทุ่ม

  โมกเครือ

  ตะแบก

  ขลู่