วัยทอง..ร่างกายของเราที่เคยชินกับระดับฮอร์โมนเพศระดับสูง เมื่อฮอร์โมนลดลง ร่างกายก็ต้องปรับตัวขนานใหญ่ อาการของวัยหมดประจำเดือนจึงตามมา หากใครปรับตัวได้ดี อาการก็จะมีไม่มาก แต่ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็เกิดอาการมากหน่อย หากไม่อยากเป็นอย่างนี้ ไม่อยากทรมานตัวเองด้วยอาการของวัยหมดประจำเดือน เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับวัยเปลี่ยนได้ดังนี้ อาหาร ควรกินสารเส้นใยให้มาก กินข้าวกล้องน่ะดีแล้ว นอกจากนี้ควรกินผักและผลไม้ เพราะสารเส้นใยจะช่วยทำให้ท้องไม่ผูก อย่างน้อยก็จะลดอาการอึดอัด แน่นท้อง แน่นหน้าอก ควรกินอาหารที่มีสารคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าไฟโตอีสโตรเจน สารตัวนี้จะเข้าไปทำหน้าที่คล้าย ๆ กับฮอร์โมนเพศเดิมที่ลดลง จะทำให้ลดอาการของวัยหมดประจำเดือนลงได้อย่างดี อาหารที่มีไฟโตอีสโตรเจนมาก ได้แก่ ถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เต้าหู้ น้ำเต้าหู้ ผักใบ ส้ม และน้ำผึ้ง  การออกกำลังกาย การออกกำลังกายจำเป็นในวัยนี้ เพราะเมื่อฮอร์โมนเพศลดลง เมตาโบลิสมของเราจะลดลงตาม ทำให้ผู้หญิงวัยใกล้หมด หรือวัยหมดประจำเดือนเริ่มอ้วน หากใครนั่ง เฉย ๆ จะมีโอกาสอ้วนเป็นตุ่ม ดังนั้นควรออกกำลังกายเป็นประจำ การฝึกโยคะในวัยนี้ก็ช่วยลดอาการของวัยหมดประจำเดือนได้ ...ท่าอาสนะของโยคะจะช่วยปรับระดับฮอร์โมนเพศให้เข้าสู่สมดุล กระตุ้นต่อมไร้ท่ออื่น ๆ ...