สมุนไพรเพื่อลูกรัก          ในยุคสมัยนี้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเจ้าตัวเล็กในบ้านเกิดไม่สบายขึ้นมา สิ่งแรกที่เราจะนึกถึงก็คือ ยาและคุณหมอ เพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรไม่ถูก กังวลมากๆ ก็ต้องไปหาหมอ ให้หมอตรวจดูเสียหน่อยค่อยอุ่นใจขึ้น ทั้งที่บางครั้งอาการเจ็บป่วยของเราเป็นเพียงอาการเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งสมัยปู่ย่าตายาย อาการเหล่านั้นสามารถบรรเทาให้ทุเลา และรักษาให้หายได้ด้วยสมุนไพรในบ้านนั่นเอง            นี่เป็นภูมิปัญญาไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ ภูมิปัญญาที่เคยได้รับความนิยมจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไทย เคยเสื่อมสูญหายไปจากความสนใจของคนยุคใหม่ แต่ปัจจุบันนี้ สมุนไพร...ภูมิปัญญาไทยกำลังได้รับการศึกษาค้นคว้า และกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง ทั้งที่ใช้เป็นยารักษาโรค บำรุงร่างกาย เสริมความงาม รวมทั้งสามารถใช้เป็นยาสำหรับเด็กได้ด้วย  ไปทำความรู้จักสมุนไพรไทย หรือยากลางบ้านกันครับ สมุนไพร...ยาจากธรรมชาติ           คำว่า สมุนไพร คือ Herbs สามารถให้ความหมายได้หลายด้านนะครับถ้าเป็นทางพฤกษศาสตร์ หมายถึง พืชมีเมล็ดที่ไม่มีแก่นไม้และตาย เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลปลูก แต่ถ้าใช้เกี่ยวกับอาหาร สมุนไพรจะหมายถึงเครื่องเทศ หรือผักที่ใช้แต่งกลิ่น รสชาติของอาหาร ซึ่งในวางการยา หมายถึง ยาที่มาจากพืช ส่วนในทางกฎหมาย สมุนไพรจะถูกจัดแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มพิเศษ คือกลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หากผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น ...