นมควาย ชื่ออื่น ๆ : นมแมว (ภาคกลาง) นมวัว (พิษณุโลก, กระบี่) พีพวน (อุดรธานี) บุหงาใหญ่ (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Read