Tag archives for ชะลูด

You are here: »
“สุนทรภู่” รู้สมุนไพร

“สุนทรภู่” รู้สมุนไพร

สิ่งหนึ่งที่สุนทรภู่ ได้แสดงความรู้ความสามารถลงในบทกวีของท่าน โดยน้อยคนนัก จะเก็บเกร็ดด้านนี้มาเล่าขานคือ ความรู้ด้านสมุนไพรและพฤกษศาสตร์           ในนิราศรายทางท่านสุนทรภู่เขียนไว้ อาจารย์อวย เกตุสิงห์ ที่เป็นแพทย์ปัจจุบันและได้เป็นผู้บุกเบิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้นำมาเรียบเรียงเป็นคำกลอน “สุนทรภู่รู้สมุนไพร” ในโอกาสสองร้อยปีแห่งท่านสุนทรภู่และเพื่อระลึกถึงอาจารย์ใหญ่ท่านชีวก ผู้เป็นต้นความรู้ฝ่ายแพทย์สมุนไพร (อวยนิมิตร Read
ชะลูด

ชะลูด

 ชะลูด ชื่ออื่น ๆ : ลูด (ปัตตานี), ชะลูด (กลาง, ตลาด)ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alyxia reinwardtii Bl. วงศ์ : Read
ติดต่อลงโฆษณา: 089-126-9763, อีเมล์: samunpri@gmail.com