ชะลูด ชื่ออื่น ๆ : ลูด (ปัตตานี), ชะลูด (กลาง, ตลาด) ชื่อสามัญ : - ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alyxia reinwardtii Bl. วงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทั่วไป : ต้น : เป็นพรรณไม้เถาขนาดเล็ก ลำต้นมีลักษณะเกลี้ยง เปลือกสีดำ และจะมีน้ำยางสีขาว ใบ : ใบนั้นเป็นใบเดี่ยว จะออกรอบข้อ ๆ ละ 3 ใบ จะเป็นรูปขอบขนาน หรือรูปรี มีความกว้างประมาณ 2.5-4 ซม. มีความยาว 3.5-9 ซม. ตรงปลายใบของมันจะแหลมหรือมน ส่วนโคนใบจะเป็นครีบ ด้านบนนั้นจะเป็นมันและขอบใบจะม้วนลง ...