มะแปรม ชื่ออื่น : มะแปรม, ชะมาง, มะแป่ม, มะดันแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb ex. DC วงศ์ : Read