ชื่ออื่น : มะแปรม, ชะมาง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb ex. DC วงศ์ :GUTTIFERAE ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ขนาดเล็กสุดของกลุ่มมังคุด Read