มะแปรม ชื่ออื่น : มะแปรม, ชะมาง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb ex. DC วงศ์ :GUTTIFERAE ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ขนาดเล็กสุดของกลุ่มมังคุด ติดผลเมื่อมีความสูงเพียง 1 เมตร ผลรับประทานได้ ผลมีขนาด 3-4 ซม. ปลูกเป็นไม้ประดับ ออกดอกติดผล เดือนเมษายน - พฤษภาคม ประโยชน์ : แก้อาการ เจ็บคอ หรือไอ