สะเดา ชื่ออื่น : สะเลียม (ภาคเหนือ) กะเดา (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Read