ผักคราดทะเล

ผักคราดทะเลชื่ออื่น : เบญจมาศน้ำเค็ม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wedelia biflora DC. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAEลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ผักคราดทะเล เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นกึ่งเลื้อยและพบลำต้นเป็นสันแตกกิ่งก้านสาขารอบ ๆ ต้นไม่เป็นระเบียบตามลำต้นจะมีขนกระจายปกคลุมไปทั่ว สูงประมาณ 1.5-5 เมตรใบผักคราดทะเล ออกใบเดี่ยว เป็นรูปไข่ ใบที่อยู่ด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าใบที่อยู่ด้านล่างปลายใบจะแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นจักฟันเลื่อยห่าง ๆตามผิวใบจะมีขนแข็งปกคลุมทั้งสองด้าน เนื้อใบนุ่ม...

ปูทะเล

มะหาด

สามร้อยยอด

สามร้อยยอด

ผักขวง

มหาหงส์

มหาหงส์

กระเจี๊ยบแดง

ใบเงินใบทอง

กระท่อม

หญ้าใต้ใบ

หญ้าใต้ใบ

โทงเทง

มะกา

มะกา

เสม็ดแดง

เสม็ดแดง

ชะมดต้น

โคคลาน

แคนา

แคนา

ข้อมูลพืชที่มีพิษ

โป๊ยเซียน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Euphorbia milii Des Moul. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Crown of Thorns, Corona de Sespina ชื่ออื่น : ระวิงระไว พระเจ้ารอบโลก ว่านเข็มพญาอินทร์ (เชียงใหม่) ไม้รับแขก (ภาคกลาง) ว่านมุงเมือง(แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มเตี้ย...

ต้นรำเพย

คริสต์มาส

รวมแหล่งการเรียนรู้ข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทย

เภสัชวัตถุ คือ วัตถุธาตุนานาชนิดที่นำมาใช้ประกอบเป็นยารักษาโรค

ตามคัมภีร์แพทย์กล่าวไว้ว่า “สรรพวัตถุต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นแต่ธาตุ ทั้ง 4 ย่อมเป็นยารักษาโรคได้ทั้งสิ้น” ตามคำกล่าวก็อาจจะเป็นได้ แต่จะมีสรรพคุณและประโยชน์มากน้อยอย่างไรต้องสุดแล้วแต่ชนิดของวัตถุนั้นๆ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งถึงรูปลักษณะ ส่วนที่ใช้ ชนิดของวัตถุธาตุอ่อนหรือแก่ เก่าหรือใหม่ สดหรือแห้ง มีคุณภาพดีหรือเลวอย่างไร เมื่อนำมาใช้แล้วจะมีสรรพคุณจริงตามตำราหรือไม่ การเอาใจใส่อย่างละเอียดและปราณีอย่างนี้ ต้องมีอยู่ประจำตัวเภสัชกรเสมอ