โกฐพุงปลา

โกฐพุงปลา ชื่ออื่น : กกส้มมอ, สมอ, มาแน่, สมออัพยา, หมากแน่ะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia chebula Retz. var chebula ชื่อวงศ์ : Combretaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : โกฐพุงปลา คือก้อนแข็งปูดหรือปุ่มหูด (gall) อันเกิดจากต้นสมอไทย (เกิดจากใบและยอดอ่อนของสมอไทย) ซึ่งโกฐพุงปลามีลัษณะคล้ายกระเพาะปลาขนาดเล็ก  ลักษณะคล้ายถุงแบน  กลวง  ปากแคบคือมีคอคอดคล้ายมีขั้ว ...

โกฐกระดูก

โกฐก้านพร้าว

โกฐจุฬาลัมพา

โกฐเชียง

โกฐเขมา

โกฐเขมา

ทุเรียนเทศ

หนามแดง

หนามแดง

กระเจี๊ยบแดง

กะเม็งตัวเมีย

ใบเงินใบทอง

ผักกาดน้ำ

ผักกาดน้ำ

คำฝอย

ผักกาดนกเขา

ผักกาดนกเขา

แก้ว

โกสน

แกแล

ขจร

ขจร

รูปภาพสมุนไพร

ข้อมูลพืชที่มีพิษ

หมามุ่ย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Mucuna pruriens (L.) DC. วงศ์ : Leguminosae - Papilionaceae ชื่อสามัญ : Cowitch , Cowhage ชื่ออื่น : บะเหยือง หมาเหยือง (ภาคเหนือ) โพล่ยู (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) กลออื้อแซ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์...

กะลังตังช้าง

ตำแย

รวมแหล่งการเรียนรู้ข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทย

เภสัชวัตถุ คือ วัตถุธาตุนานาชนิดที่นำมาใช้ประกอบเป็นยารักษาโรค

ตามคัมภีร์แพทย์กล่าวไว้ว่า “สรรพวัตถุต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นแต่ธาตุ ทั้ง 4 ย่อมเป็นยารักษาโรคได้ทั้งสิ้น” ตามคำกล่าวก็อาจจะเป็นได้ แต่จะมีสรรพคุณและประโยชน์มากน้อยอย่างไรต้องสุดแล้วแต่ชนิดของวัตถุนั้นๆ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งถึงรูปลักษณะ ส่วนที่ใช้ ชนิดของวัตถุธาตุอ่อนหรือแก่ เก่าหรือใหม่ สดหรือแห้ง มีคุณภาพดีหรือเลวอย่างไร เมื่อนำมาใช้แล้วจะมีสรรพคุณจริงตามตำราหรือไม่ การเอาใจใส่อย่างละเอียดและปราณีอย่างนี้ ต้องมีอยู่ประจำตัวเภสัชกรเสมอ

ม้าน้ำ

หอย

หมึกกระดอง

วัวดำ

ช้าง

หมี

นกกาน้ำ

ค้างคาวแม่ไก่

นกยูง

ดินสอพอง

น้ำตาลกรวด

พิมเสนเกล็ด

แก้วแกลบ

หินฟันม้า

เหล็ก