วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 24, 2017

ข้อมูลสมุนไพรไทย

กะทกรก

ชื่ออื่นๆ : กระโปรงทอง (ภาคใต้), เคือขนตาช้าง (ศรีสะเกษ), ตำลึงฝรั่ง (ชลบุรี), เถาสิงโต เถาเงาะ (ชัยนาท), ผักแคบฝรั่ง (ภาคเหนือ), หญ้ารกช้าง (พังงา), กะทกรก (ภาคกลาง), ผักขี้หิด (เลย), เยี่ยววัว (อุดรธานี), ละพุบาบี (มลายู-นราธิวาส, ปัตตานี),...

กำจัด

แคนา

ข่าตาแดง

ข้าวฟ่างสมุทรโคดม