พืชวัตถุ

พืชวัตถุ

พืชวัตถุ ได้แก่ พรรณไม้ต่าง ๆ ที่เรานำมาปรุงเป็นยารักษาโรค ซึ่งจะต้องรู้จักส่วนต่าง ๆ ของพืช ที่นำมาใช้เป็นยา เป็นต้นว่า ราก หัว ต้น กระพี้ แก่น เปลือก ใบ เกสร ผล เมล็ด ว่ามีรูปลักษณะ สี กลิ่น รส และชื่อ ว่าอย่างไร
พืชวัตถุ แบ่งออกเป็น ๕ จำพวก ได้แก่
1. พืชจำพวกต้น
2. พืชจำพวก เถา  เครือ
3. พืชจำพวก หัว  เหง้า
4. พืชจำพวกผัก
5. พืชจำพวกหญ้า

 

พืชวัตถุ