ปิดป้ายนี้

ปิดป้ายนี้

พิกัด 3 สิ่ง

1. พิกัดตรีผลา คือ การจำกัดจำนวนผลไม้ 3 อย่าง มี

พิกัดตรีผลา

 • ลูกสมอพิเภก รสเปรี้ยวฝาดหวาน แก้เสมหะจุกคอ ทำให้ชุ่มคอ แก้ธาตุ บำรุงธาตุ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง
 • ลูกสมอไทย รสเปรี้ยวฝาดขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น้ำดี รู้ถ่ายรู้ปิดเอง
 • ลูกมะขามป้อม รสเปรี้ยวฝาดขม แก้ไข้เพื่อลม แก้ไอ แก้เสมหะ ถ่ายอุจจาระ แก้ลักปิดลักเปิด

สรรพคุณรวม แก้ปิตตะ วาตะ เสมหะ ในกองธาตุ กองฤดู กองอายุ และกองสมุฎฐาน

 

2. พิกัดตรีกฎุก (ตรีกตุก) คือ การจำกัดจำนวนของที่รสเผ็ดร้อน 3 อย่าง มี

พิกัดตรีกฎุก

 • เหง้าขิงแห้ง รสเผ็ดหวาน เจริญอากาศธาตุ แก้ไข้ แก้ลมพานไส้ แก้พรรดึก
 • เมล็ดพริกไทย รสเผ็ดร้อน แก้ลม แก้เสมหะ บำรุงไฟธาตุ
 • ดอกดีปลี รสเผ็ดร้อนขม แก้ปถวีธาตุพิการ แก้ท้องร่วง ขับลมในลำไส้ แก้หืดไอ

สรรพคุณรวม แก้วาตะ เสมหะ ปิตตะ ในกองธาตุ กองฤดู กองอายุ และกองสมุฎฐาน

 

3. พิกัดตรีสาร คือ การจำกัดจำนวนสิ่งที่ให้คุณในฤดูหนาว 3 อย่าง มี

พิกัดตรีสาร

 • รากเจตมูลเพลิง รสร้อน บำรุงธาตุ บำรุงโลหิต ขับโลหิตระดู กระจายเลือดลม แก้ริดสีดวง เกลื่อนฝี
 • เถาสะค้าน รสเผ็ดร้อน แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กองสมุฎฐาน ขับลมในลำไส้ บำรุงธาตุ
 • รากช้าพลู รสเผ็ดร้อน แก้คูถเสมหะ ขับเสมหะให้ตก บำรุงธาตุ ขับลมในลำไส้

สรรพคุณรวม แก้เสมหะ ปิตตะ วาตะ ในกองธาตุ กองฤดู กองอายุ และกองสมุฎฐาน

 

4. พิกัดตรีสมอ คือ การจำกัดจำนวนสมอ 3 อย่าง มี

พิกัดตรีสมอ

 • ลูกสมอพิเภก รสเปรี้ยวฝาดหวาน แก้เสมหะจุกคอ ทำให้ชุ่มคอ บำรุงธาตุ แก้ริดสีดวง
 • ลูกสมอไทย รสเปรี้ยวฝาดขม แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้โลหิตในอุทร แก้น้ำดี รู้ถ่ายรู้ปิดเอง
 • ลูกสมอเทศ รสเปรี้ยวฝาดจัด ระบายเสมหะ ระบายลมแก้เสมหะ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง

สรรพคุณรวม แก้เสมหะ บำรุงธาตุ แก้ไข้ ผายธาตุ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง

 

5. พิกัดตรีวาตะผล คือ การจำกัดจำนวนของยาที่มีสรรพคุณแก้ลม 3 อย่าง มี

 • ลูกสะค้าน รสเผ็ดร้อน แก้ลมแน่นในทรวงอก บำรุงธาตุ
 • รากข่า รสเผ็ดร้อนปร่า แก้เสมหะและโลหิต ขับลมให้กระจาย
 • รากพริกไทย รสร้อน แก้ในกองลม บำรุงธาตุไฟ แก้เสมหะ แก้ลมอันเย็นทั่วสรรพางค์กาย

สรรพคุณรวม แก้ในกองวาตะ เสมหะและโลหิต แก้แน่นในทรวงอก บำรุงไฟธาตุ

 

6. พิกัดตรีอากาศผล คือ การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีสรรพคุณขับลม 3 อย่างมี

 • รากขิง รสหวานเผ็ดร้อนขม แก้ศอเสมหะ แก้แน่นในอก แก้ลม แก้พรรดึก เจริญอาหาร
 • รากอบเชยเทศ รสหวานเผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ ปลุกธาตุอันดับให้เจริญ แก้ไข้สันนิบาต บำรุงดวงจิต
 • กระลำพัก รสขมหวาน แก้ลมอังคมังคานุสารีวาตา บำรุงหัวใจ บำรุงครรภรักษา แก้ตรีสมุฎฐาน

สรรพคุณรวม แก้ตรีสมุฎฐาน แก้แน่นในอก แก้โลหิตเป็นพิษ แก้ไข้จับ ปลุกธาตุอันดับให้เจริญ

 

7. พิกัดตรีปิตตะผล คือ การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีสรรพคุณแก้ดี 3 อย่าง มี

พิกัดตรีปิตตะผล

 • รากเจตมูลเพลิง รสร้อน แก้จตุกาลเตโช กระจายเลือดลม บำรุงธาตุ ขับโลหิตระดู แก้ริดสีดวง
 • รากกะเพราแดง รสเผ็ดร้อนปร่า บำรุงธาตุ แก้สันนิบาต แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อจุกเสียด แก้พิษตานซาง
 • รากผักแพวแดง รสร้อน แก้ลมริดสีดวง หืดไอ แก้ธาตุพิการ แก้กระเพาะอาหารพิการ แก้เส้นประสาทพิการ

สรรพคุณรวม แก้จตุกาลเตโช บำรุงธาตุ ฆ่าพยาธิ แก้ลมริดสีดวง

 

8. พิกัดตรีเสมหะผล คือ การจำกัดจำนวนของมีคุณแก้เสมหะ 3 อย่าง มี

 • รากช้าพลู รสเผ็ดร้อน แก้ศอเสมหะ แก้ไอ ทำให้เสมหะแห้ง ขับลม
 • รากดีปลี รสเผ็ดร้อนขม แก้เส้นอัมพฤกษ์อัมพาต ดับพิษปัตตะคาด แก้หืดไอ แก้เสมหะ บำรุงธาตุ
 • รากมะกล่ำเครือ รสเปรี้ยวหวานขม แก้เจ็บคอ แก้หืดไอ กัดเสมหะ แก้สะอึก แก้ดีซ่าน ขับปัสสาวะ

สรรพคุณรวม ขับเสมหะ แก้สะอึก แก้เส้นอัมพฤกษ์ อัมพาต แก้ลม

 

9. พิกัดตรีสันนิบาตผล (ตรีสัพโลหิตผล) คือ การจำกัดตัวยาแก้ไข้สันนิบาต 3 อย่าง

 • ลูกดีปลี รสเผ็ดร้อนขม แก้ปถวีธาตุพิการ แก้ท้องร่วง ขับลมในลำไส้ แก้หืดไอ
 • รากพริกไทย รสเผ็ดร้อน แก้ในกองลม ขับลมในลำไส้ แก้ปวดท้อง บำรุงธาตุ แก้ลมวิงเวียน
 • รากกะเพราแดง รสเผ็ดร้อน บำรุงธาตุ แก้ไข้สันนิบาต แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อจุกเสียด แก้พิษตานซาง

สรรพคุณรวม แก้ไข้สันนิบาต แก้ในกองลม บำรุงธาตุ แก้ปถวี ๒๐ ประการ

 

10. พิกัดตรีสุรผล คือ การจำกัดจำนวนตัวนาที่มีรสกล้า 3 อย่าง มี

พิกัดตรีสุรผล

 • สมุลแว้ง รสหอมร้อนปร่า แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้กำเดา ขับลมในลำไส้ แก้ธาตุพิการ
 • เนื้อไม้ รสหอมสุขุม บำรุงโลหิต แก้ตับปอดพิการ แก้ไข้เพื่อเสมหะและลม บำรุงหัวใจ
 • เทพธาโร รสเผ็ดร้อนหอม แก้ลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ ขับลม บำรุงธาตุ

สรรพคุณรวม แก้ลมสัมปะชวน บำรุงโลหิต แก้ลมสลบ

 

11. พิกัดตรีผลธาตุ คือ การจำกัดจำนวนตัวยาแก้ธาตุทั้งสี่ 3 อย่างมี

พิกัดตรีผลธาตุ

 • เหง้ากระทือ รสขมขื่นปร่า บำรุงน้ำนม แก้บิด ปวดมวนท้อง ขับผายลม กล่อมอาจม
 • เหง้าไพล รสฝาดขื่นเอียน ขับลม ขับระดู ขับโลหิตเน่าร้าย แก้บิดมูกเลือด แก้มุตตกิดระดูขาว
 • หัวตะไคร้หอม รสปร่าร้อนขม แก้ริดสีดวงในปาก ขับโลหิต ขับลม

สรรพคุณรวม บำรุงธาตุไฟ แก้ไข้ตัวเย็น แก้ริดสีดวงในปาก ในจมูก แก้กำเดา

 

12.พิกัดตรีทิพย์รส คือ การจำกัดจำนวนของที่มีรสดี 3 อย่าง มี

พิกัดตรีทิพย์รส

 • โกฐกระดูก รสมันสุขุมหอม แก้ลมในกองเสมหะ บำรุงกระดูก
 • กระลำพัก หอมสุขุม แก้ไข้ ขับลม บำรุงหัวใจ
 • ขอนดอก รสจืดหอม บำรุงตับปอดและหัวใจ บำรุงครรภ์ ทำหัวใจให้ชุ่มชื่น

สรรพคุณรวม บำรุงธาตุ บำรุงกระดูก บำรุงตับปอดให้ปกติ แก้ลมในกองเสมหะ บำรุงโลหิต

 

13.พิกัดตรีญาณรส คือ การจำกัดจำนวนตัวยาที่ทำให้รู้รสอาหาร 3 อย่าง มี

 • ไส้หมาก รสจืด ดับพิษร้อนภายใน ขับปัสสาวะ
 • รากสะเดา รสขมฝาดเย็น แก้เสมหะซึ่งเกาะแน่นในทรวงอก แก้เสมหะจุกคอ
 • เถาบอระเพ็ด รสขมฝาดเย็น แก้ฝีดาษ แก้ไข้เหนือ ไข้ตรีโทษ ทำให้เกิดกำลัง บำรุงไฟธาตุ

สรรพคุณรวม แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้ตรีโทษ ดับพิษร้อน ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ บำรุงไฟธาตุ บำรุงกำลัง

 

14.พิกัดตรีสินธุรส คือ การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีรสทำให้ชื่นใจ 3 อย่าง มี

 • รากมะตูม รสปร่าซ่าขื่น แก้พิษฝี แก้พิษไข้ แก้สติเผลอ แก้น้ำดี
 • เทียนขาว รสเผ็ดร้อน แก้ลม แก้ดีพิการ ขับเสมหะ แก้นิ่วขับระดูขาว
 • น้ำตาลกรวด รสหวาน บำรุงกำลัง ทำให้ชุ่มชื่น คุมธาตุ

สรรพคุณรวม แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้พิษไข้ พิษฝี แก้ดีพิการ แก้นิ่ว ขับปัสสาวะ

 

15.พิกัดตรีมธุรส คือ การจำกัดจำนวนตัวยารสเลิศ 3 อย่าง มี

 • น้ำผึ้ง รสหวาน ทำให้ผายธาตุ แก้ไข้ตรีโทษ
 • น้ำตาล รสหวาน บำรุงกำลัง ทำให้ใจชื่นบาน
 • น้ำมันเนย รสมัน ทำให้เกิดลม เจริญไฟธาตุ

สรรพคุณรวม ผายธาตุให้ตัวผอมแห้ง เจริญธาตุ เจริญอาหาร แก้ไข้ตรีโทษ บำรุงกำลัง

 

16.พิกัดตรีธาตุ (ตรีชาติ, ตรีชาตะกะ) คือ การจำกัดจำนวนของวัตถุ 3 อย่าง มี

พิกัดตรีธาตุ

 • ดอกจันทน์ รสฝาดร้อนหอม บำรุงโลหิต บำรุงผิวเนื้อ แก้ท้องร่วง แก้จุกเสียด แก้ปวดรัดมดลูก
 • กระวาน รสฝาดร้อนหอม บำรุงธาตุ แก้ลมในลำไส้ แก้เสมหะ แก้รำมะนาด แก้คลื่นเหียนอาเจียน
 • อบเชย รสเผ็ดร้อนหอม บำรุงกำลัง แก้บิด แก้สันนิบาต บำรุงดวงจิต ปลุกธาตุอันดับให้เจริญ

สรรพคุณรวม แก้ธาตุพิการ แก้ลม แก้เสมหะ แก้ไข้ บำรุงดวงจิต แก้ปวดมดลูก ปลุกธาตุอันดับให้เจริญ

 

17.พิกัดตรีผลสมุฎฐาน คือ การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีผลเป็นที่ตั้ง 3 อย่างมี

พิกัดตรีผลสมุฎฐาน

 • ลูกมะตูม รสหอมร้อน บำรุงธาตุ เจริญอาหาร ขับผายลม
 • ลูกยอ รสร้อนซ่า แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ไข้ แก้ริดสีดวงตา
 • ลูกผักชีลา รสขมฝาดหวาน แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ไข้ แก้ริดสีดวงตา

สรรพคุณรวม แก้สมุฎฐานแห่งตรีโทษ ขับลมต่าง ๆ แก้โรคไตพิการ บำรุงธาตุ

18.พิกัดตรีผลสุคติสมุฎฐาน คือ การจำกัดตัวยาที่ทำให้มีความสุขเป็นที่ตั้ง 3 อย่าง

 • รากแคแดง รสฝาด คุมธาตุ แก้ท้องร่วง สมานแผล
 • รากเพกา รสฝาดขม บำรุงไฟธาตุ แก้ไข้สันนิบาต แก้อักเสบ
 • รากมะเดื่อชุมพร รสฝาดเย็น แก้ไข้ กระทุ้งพิษไข้ กล่อมเสมหะและโลหิต แก้ไข้หัว ไข้พิษ ไข้กาฬ

สรรพคุณรวม แก้ไข้พิษต่าง ๆ บำรุงธาตุไฟ แก้ไข้สันนิบาต คุมธาตุ สมานแผล

 

19.พิกัดตรีสุคนธ์ คือ การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีกลิ่นหอม 3 อย่าง มี

 • รากอบเชยเทศ รสหอมสุขุม แก้ลมอัมพฤกษ์ ปลุกธาตุอันดับให้เจริญ แก้พิษร้อน แก้ไข้สันนิบาต
 • รากพิมเสนต้น รสเย็นหอม ดับพิษ ถอนพิษไข้ แก้ริดสีดวงจมูก กระจายลม
 • ใบกระวาน รสเผ็ดหอม แก้ไข้เซื่องซึม ขับผายลม ขับเสมหะ แก้รำมะนาด แก้ลม ให้ปิดธาตุ

สรรพคุณรวม แก้ไข้สันนิบาต แก้ไข้เซื่องซึม แก้ริดสีดวง

 

20.พิกัดตรีเพชรสมคุณ คือ การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีคุณเสมอด้วยเพชร 3 อย่าง

 • ว่านหางจระเข้ รสเย็น แก้หนองใน แก้ปวดศีรษะ
 • ฝักราชพฤกษ์ รสหวานเย็น แก้กระหายน้ำ ทำให้เกิดกำลัง แก้อุระเสมหะ แก้จุกเสียด แก้กำเดา
 • รงทอง รสเบื่อเอียน ถ่ายเสมหะ ถ่ายน้ำเหลือง

สรรพคุณรวม ถ่ายเสมหะและน้ำเหลือง แก้กระหายน้ำ แก้กำเดา แก้หนองใน บำรุงกำลัง ทำร่างกายให้สมบูรณ์

 

21.พิกัดตรีรัตตะกุลา (ตรีสัตกุลา) คือ การจำกัดตัวยาที่มีตระกูลอันสามารถ 3 อย่าง มี

พิกัดตรีรัตตะกุลา

 • เหง้าขิงสด รสเผ็ดร้อน แก้ลมในกองธาตุ แก้จุกเสียด แก้โรคในอก แก้อากาศธาตุให้สมบูรณ์
 • ลูกผักชีลา รสขมฝาดหวาน แก้โรคในอก บำรุงไฟธาตุ แก้อาเจียน แก้ไข้ แก้ริดสีดวง
 • เทียนดำ รสเผ็ดร้อนขมหอม ขับเสมหะ ขับลมในลำไส้ แก้อาเจียน บำรุงโลหิต

สรรพคุณรวม บำรุงธาตุไฟ ขับลมในลำไส้ แก้อากาศธาตุ 10 ประการ

 

22.พิกัดตรีเกสรมาศ คือ การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีรสเสมอเกสร 3 อย่าง มี

 • เปลือกฝิ่นต้น รสฝาด คุมธาตุ แก้อาเจียน แก้อติสาร แก้บิดปวดเบ่ง แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
 • เกสรบัวหลวง รสฝาดหอม แก้ไข้เพื่อลมและโลหิต บำรุงหัวใจ บำรุงครรภรักษา แก้ไข้รากสาด
 • ลูกมะตูมอ่อน รสหอมร้อนซ่า บำรุงธาตุ ขับผายลม เจริญอาหาร

สรรพคุณรวม บำรุงธาตุ คุมธาตุ บำรุงกำลัง แก้ท้องร่วง

 

23. พิกัดเกสรเพศ คือ การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีรสแห่งเกสร 3 อย่าง มี

 • เปลือกฝิ่นต้น รสฝาด คุมธาตุ แก้อาเจียน แก้อติสาร แก้บิดปวดเบ่ง แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
 • เกสรบัวหลวงแดง รสฝาดหอม แก้ไข้เพื่อลมและโลหิต บำรุงหัวใจ บำรุงครรภรักษา แก้ไข้รากสาด
 • เกสรบัวหลวงขาว รสฝาดหอม แก้ไข้เพื่อลมและโลหิต บำรุงหัวใจ บำรุงครรภรักษา แก้ไข้รากสาด

สรรพคุณรวม คุมธาตุ แก้ไข้เพื่อปถวีธาตุกำเริบ ทำให้ตัวเย็น แก้คลื่นเหียนอาเจียน

 

24. พิกัดตรีพิษจักร คือ การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีรสซึมซาบไวดังกงจักร 3 อย่าง มี

พิกัดตรีพิษจักร

 • ลูกผักชีล้อม รสเผ็ดหอม แก้ธาตุพิการ แก้หอบไอ ขับลมในลำไส้ บำรุงตับปอด
 • ลูกจันทน์เทศ รสฝาดหวานสุขุมหอม แก้ลม แก้กำเดา แก้ท้องร่วง แก้ธาตุพิการ บำรุงโลหิต
 • กานพลู รสเผ็ดปร่า แก้พิษเลือด พิษน้ำเหลือง แก้รัตตปิตตะโรค แก้ลม แก้ธาตุทั้งสี่พิการ

สรรพคุณรวม แก้ลม แก้พิษเลือด พิษน้ำเหลือง แก้ธาตุพิการ บำรุงโลหิต

25.พิกัดตรีกาฬพิษ คือ การจำกัดจำนวนตัวยาแก้พิษตามกาล 3 อย่าง มี

 • รากกะเพราแดง รสเผ็ดร้อน แก้ไข้สันนิบาต แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ แก้พิษตานซาง ขับผายลม ทำให้เรอ
 • เหง้าข่า รสเผ็ดร้อนขม ขับลมให้กระจาย แก้จุกเสียดแน่น แก้บิด แก้ลมป่วง แก้เสมหะและโลหิต
 • หัวกระชาย รสเผ็ดร้อนขม แก้บิดมูกเลือด แก้โรคในปากคอ แก้ปวดมวนในท้อง บำรุงกำหนัด

สรรพคุณรวม บำรุงธาตุ แก้ไข้สันนิบาต แก้เสมหะและโลหิต แก้พิษตานซาง บำรุงความกำหนัด

 

26.พิกัดตรีฉินทลามกา คือ การจำกัดจำนวนตัวยาแก้ธาตุลามกให้ตกไป 3 อย่าง

พิกัดตรีฉินทลามกา

 • โกฐน้ำเต้า รสฝาดมัน ระบายท้อง บำรุงธาตุ ขับพยาธิ แก้ริดสีดวงทวาร ขับลม รู้ถ่ายรู้ปิดเอง
 • สมอไทย รสเปรี้ยวฝาดขม แก้ไข้เพื่อเสมหะแก้ลมจุกเสียด ผายธาตุ รู้ถ่ายรู้ปิดเอง
 • รงทอง รสเบื่อเอียน ถ่ายลม ถ่ายเสมหะ ถ่ายน้ำเหลือเสีย ถ่ายโลหิต

สรรพคุณรวม บำรุงธาตุ ขับลม แก้ไข้เพื่อเสมหะ ถ่ายโลหิตและน้ำเหลือง

 

27. พิกัดตรีอมฤต คือ การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีรสเลิศ 3 อย่าง มี

 • รากมะกอกป่า รสฝาดหวานเย็น แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้ท้องเสีย แก้บิดมูกเลือด
 • รากกระดอม รสขมเย็น แก้ไข้ บำรุงธาตุ ดับพิษโลหิต เจริญอาหาร ช่วยย่อยอาหาร
 • รากกล้วยตีบ รสฝาดเย็น แก้ร้อนในกระหายน้ำ ขับปัสสาวะ บำรุงธาตุ เจริญอาหาร ดับพิษโลหิต

สรรพคุณรวม แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ขับปัสสาวะ บำรุงธาตุ เจริญอาหาร ดับพิษโลหิต

 

28. พิกัดตรีทุราวสา คือ การจำกัดจำนวนตัวยาแก้มันเหลว 3 อย่าง มี

 • ลูกโหระพาเทศ รสเผ็ดปร่าร้อน แก้พิษตานซาง ขับน้ำเหลืองเสีย ทำให้อุจจาระไม่เกาะลำไส้
 • ลูกกระวาน รสเผ็ดร้อนหอม แก้รำมะนาด แก้ลม แก้เสมหะ
 • ลูกราชดัด รสขม แก้กษัย บำรุงน้ำดี บำรุงน้ำเหลือง บำรุงธาตุ

สรรพคุณรวม แก้เสมหะ แก้ลม บำรุงน้ำดี แก้พิษตานซาง

29. พิกัดตรีธารทิพย์ คือ การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีรสดังน้ำทิพย์ 3 อย่าง มี

 • รากไทรย้อย รสจืด ขับปัสสาวะ แก้กษัยไตพิการ แก้กาฬเลือด บำรุงน้ำนม
 • รากราชพฤกษ์ รสเมา ฆ่าเชื้อคุดทะราด
 • รากมะขามเทศ รสฝาด สมานแผล แก้ท้องร่วง

สรรพคุณรวม บำรุงน้ำนม แก้กษัย ฆ่าเชื้อคุดทะราด แก้ท้องร่วง

 

30. พิกัดตรีคันธวาต คือ การจำกัดจำนวนตัวยาที่มีกลิ่นหอมแก้ลม 3 อย่าง มี

พิกัดตรีคันธวาต

 • ลูกเร่วใหญ่ รสขมเผ็ด แก้ไข้เพื่อดีและเสมหะ แก้ริดสีดวงทวารทั้งเก้า
 • ลูกจันทน์เทศ รสฝาดหวานสุขุมหอม แก้ลม แก้กำเดา แก้ท้องร่วง แก้ธาตุพิการ บำรุงโลหิต
 • กานพลู รสเผ็ดปร่า แก้พิษเลือด พิษน้ำเหลือง แก้รัตตปิตตะโรค แก้ลม แก้ธาตุทั้งสี่พิการ

สรรพคุณรวม แก้ธาตุพิการ แก้ไข้อันเกิดแต่ดี แก้จุกเสียด