ต่างกันที่สี

color

จุลพิกัดต่างกันที่สี

กระบูนทั้ง ๒ กระบูนดำ กระบูนขาว
กระเพราทั้ง ๒ กระเพราแดง กระเพราขาว
กระดูกไก่ทั้ง ๒ กระดูกไก่ดำ กระดูกไก่ขาว
กระวานทั้ง ๒ กระวานดำ กระวานขาว
กระดาษทั้ง ๒ กระดาษแดง กระดาษขาว
ก้างปลาทั้ง ๒ ก้างปลาแดง ก้างปลาขาว
กำมะถันทั้ง ๒ กำมะถันแดง กำมะถันเหลือง
ขี้กาทั้ง ๒ ขี้กาแดง ขี้กาขาว
ขอบชะนางทั้ง ๒ ขอบชะนางแดง ขอบชะนางขาว
แคทั้ง ๒ แคแดง แคขาว
เถาคันทั้ง ๒ เถาคันแดง เถาคันขาว
เถามวกทั้ง ๒ เถามวกแดง เถามวกขาว
จันทน์ทั้ง ๒ จันทน์แดง จันทน์ขาว
เจตมูลเพลิงทั้ง ๒ เจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงขาว
ชะลูดทั้ง ๒ ชะลูดแดง ชะลูดขาว
บัวหลวงทั้ง ๒ บัวหลวงแดง บัวหลวงขาว
บัวสัตตบงกชทั้ง ๒ บัวสัตตบงกชแดง บัวสัตตบงกชขาว
เทียนทั้ง ๒ เทียนแดง เทียนขาว
เปราะหอมทั้ง ๒ เปราะหอมแดง เปราะหอมขาว
หญ้านางทั้ง ๒ หญ้านางแดง หญ้านางขาว
ผักเป็ดทั้ง ๒ ผักเป็ดแดง ผักเป็ดขาว
ผักปรังทั้ง ๒ ผักปรังแดง ผักปรังขาว
ผักแพรวทั้ง ๒ ผักแพรวแดง ผักแพรวขาว
ฝ้ายทั้ง ๒ ฝ้ายแดง ฝ้ายขาว
ละหุ่งทั้ง ๒ ละหุ่งแดง ละหุ่งขาว
หางไหลทั้ง ๒ หางไหลแดง หางไหลขาว

——————————————————————————————