ปิดป้ายนี้

ปิดป้ายนี้

ฤาษีดัดตนภาพที่ ๑-๑๐

ฤาษีดัดตนวัดโพธิ์ ๑-๑๐

โคลงฤาษีดัดตนนี้ ได้จารึกอยู่ที่ภายในผนังพระอารามของวัดโพธิ์ พร้อมกับมีภาพปั้นประกอบภาในวัด อันเนื่อง มาจาก รัชกาลที่ 3 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ปฎิสังขรณ์ ใหม่เพราะชำรุดทรุดโทรมมาก เพราะได้ปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งได้โปรดให้ จารึก สรรพศิลปวิทยาการต่างๆ เช่น ตำราหมดนวด คำโคลงฤาษีดัดตน หมอยา ๆลๆ
สำหรับผู้แต่งโคลงฤาษีดัดตน ก็มีหลายท่าน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๓)ก็ทรงโคลงไว้หลายโคลงด้วยกันเช่นกัน รายชื่อผู้แต่งโคลงจะอยู่ส่วนด้านซ้ายตรงส่วนมุมของรูปภาพ

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2


ภาพที่ 3


ภาพที่ 4


ภาพที่ 5


ภาพที่ 6


ภาพที่ 7


ภาพที่ 8


ภาพที่ 9


ภาพที่ 10