ปิดป้ายนี้

ปิดป้ายนี้

ภาพฤาษีดัดตน

การบริหารแบบไทย ท่าฤๅษีดัด 80 ท่า

ฤาษีดัดตน

โคลงฤาษีดัดตนนี้ ได้จารึกอยู่ที่ภายในผนังพระอารามของวัดโพธิ์ พร้อมกับมีภาพปั้นประกอบภาในวัด อันเนื่อง มาจาก รัชกาลที่ 3ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์ ใหม่เพราะชำรุดทรุดโทรมมาก เพราะได้ปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งได้โปรดให้ จารึก สรรพศิลปวิทยาการต่างๆ เช่น ตำราหมดนวด คำโคลงฤๅษีดัดตน หมอยา ๆลๆ

สำหรับผู้แต่งโคลงฤๅษีดัดตน ก็มีหลายท่าน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๓)ก็ทรงโคลงไว้หลายโคลงด้วยกันเช่นกัน รายชื่อผู้แต่งโคลงจะอยู่ส่วนด้านซ้ายตรงส่วนมุมของรูปภาพ