ปิดป้ายนี้

ปิดป้ายนี้

สัญญาณ 1-5 ขาด้านนอก

   ขานอก

สัญญาณ 1 ขาด้านนอก       

ผู้ป่วย   นอนตะแคง คู้เข่า 90 องศา
ผู้นวด   นั่งคุกเข่าอยู่ด้านหลังของคนไข้ วางมือคู่ คว่ำมือลง โดยนิ้วหัวแม่มือหันเข้าหาตัวผู้นวด กดตำแหน่งกลางสะโพก ซึ่งเป็นจุดสูงสุด

ขาด้านนอก1

ความหมาย :   บังคับเลือดและความร้อนไปทั่วขาด้านนอกถึงปลายเท้า
แก้ :              ลมปราบที่ขา ขาชา ขาลีบ
ช่วยแก้ :        โรคที่เกี่ยวกับสะโพก เช่น ขัดสะโพก ข้อต่อสะโพกเสื่อม อัมพาตขา

 

สัญญาณ 2 ขาด้านนอก

ผู้ป่วย    นอนตะแคง คู้เข่า 90 องศา
ผู้นวด    นั่งคุกเข่าอยู่ด้านหลังของคนไข้ วางมือคู่ โดยหันปลายนิ้วหัวแม่มือ ออกด้านนอกวางมือกดตรงตำแหน่งใต้หัวตะคาก (ข้อพับข้อกระดูกสะโพก)

ขาด้านนอก2

 

ความหมาย :   บังคับเลือดและความร้อนเข้าหัวต่อกระดูกสะโพก
แก้ :              ขัด ยอกสะโพก หัวต่อกระดูก และเบ้าข้อต่อสะโพกอักเสบ
ช่วยแก้ :        อัมพาตขา

*** ห้ามนวดในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นอัมพาตเหยียดคู้ขาไม่ได้ เพราะจะทำให้กระดูกข้อต่อสะโพกเคลื่อนหลุดออกจากที่มากขึ้น 

 

สัญญาณ 3 ขาด้านนอก

ผู้ป่วย    นอนตะแคง คู้เข่า 90 องศา
ผู้นวด    นั่งคุกเข่า อยู่ด้านหลังของคนไข้ เฉียงปลายเท้าลงด้านล่าง 45 องศา วางมือคู่ คว่ำมือลง กดตำแหน่งรอยบุ๋ม ข้อต่อกระดูกสะโพก (ลักยิ้มแก้มก้น)

ขาด้านนอก3

 

ความหมาย :   บังคับเลือดและความร้อนเข้าเชิงกราน เข้าสะโพก
แก้ :              กระดูกและสะโพกเคลื่อนให้เข้าที่ แก้อักเสบของมดลูก-เชิงกราน ใช้ตรวจดูการเข้าอู่ของมดลูกหลังคลอด กระดูกสะโพกเคลื่อนเข้าที่หรือยัง
ช่วยแก้ :        โรคหมอนรองกระดูกหลังสัญญาณ 3 หลังอักเสบ ข้อต่อสะโพกเสื่อม อัมพาตขา

 

สัญญาณ 4 ขาด้านนอก

ผู้ป่วย    นอนตะแคง คู้เข่า 90 องศา
ผู้นวด    นั่งคุกเข่าอยู่ด้านหลังของคนไข้ เฉียงปลายเท้าลงด้านล่าง 45 องศา จับเท้าคนไข้ขนานกัน วางมือด้านล่างนิ้วหัวแม่มือชี้ลง กดตำแหน่งเหนือเข่าประมาณ 1/3 ของขาท่อนบนปลายนิ้ว หัวแม่มือจรดเอ็น

ขาด้านนอก4

 

ความหมาย :   บังคับเลือดและความร้อนเข้าเข่า
แก้ :              กล้ามเนื้อขาอักเสบ กล้ามเนื้อฉีกขาด
ช่วยแก้ :        โรคที่เกี่ยวกับเข่า เช่น เข่าเคลื่อน ลมจับโปงเข่า ลมลำบองเข่า เป็นต้น

 

สัญญาณ 5 ขาด้านนอก

ผู้ป่วย    นอนตะแคง คู้เข่า 90 องศา
ผู้นวด    นั่งคุกเข่าอยู่ด้านหลัง หันหน้าเข้าหาคนไข้ วางมือคู่กดบริเวณขาท่อนล่าง โดยวัดจากท้องขาตรงตำแหน่งน่องโตที่สุด (ปลีน่อง)

ขาด้านนอก5

 

ความหมาย :   บังคับเลือดและความร้อนไปข้อเท้าออกหลังเท้า
แก้ :              ขาลีบ ตะคริวปลายเท้า
ช่วยแก้ :        อัมพาต สันนิบาตตีนตก

***ใช้ตรวจดู ในกรณีขาลีบสามารถแก้กลับคืนได้หรือไม่ เข้าสัญญาณ 5 มีเส้นเล็กกว่าก้านไม้ขีดจะแก้กลับคืนไม่ได้